top of page

Handelsbetingelser

Leveret af AIPOWER ApS

1. Introduktion

1.1 Velkommen til IntelliCharge.AI ("tjenesten"), en Software as a Service-løsning (SaaS) designet til at optimere ydeevnen af solcelle-invertere og batterier, leveret af AI POWER ApS ("AI Power", "vi", "os" " eller "vores").


1.2 Ved at få adgang til og bruge Tjenesten accepterer du, kunden ("dig"), at være bundet af disse Servicevilkår ("Betingelser") og accepterer vores politikker, herunder vores privatlivspolitik.


1.3 AI Powers registrerede adresse er Trekanten 16, 4200 Slagelse, Danmark, CVR: DK 43708759. For eventuelle forespørgsler eller assistance, kontakt os via e-mail påinfo@aipower.dk eller ring til os på +45 60666660.

2. Servicebeskrivelse og brugerforpligtelser

2.1 Serviceoversigt: Servicen letter optimal energiudnyttelse, hvilket øger effektiviteten af solcelle-invertere og batterier. Ved at tilmelde dig giver du AI Power tilladelse til at tage administrativ kontrol over inverteren og batteriernes adfærd.


2.2 Udstyr og adgang: Du er ansvarlig for at anskaffe alt nødvendigt udstyr og sikre stabil internetforbindelse for at få adgang til og bruge Tjenesten.

2.3. Tredjepartsadgang: Ved at acceptere disse vilkår anerkender du, at en tredjepart, når det skønnes nødvendigt, kan anmode om adgang til at se dit systems data inden for tredjepart og vores platform.

3. Brugeransvar

3.1 Kontosikkerhed: Du skal beskytte dine kontooplysninger og straks underrette AI Power om enhver uautoriseret brug. Opdater regelmæssigt dine kontooplysninger for at opretholde sikkerheden.


3.2 Forbudte handlinger: Det er forbudt dig at deltage i enhver aktivitet, der krænker AI Powers intellektuelle ejendomsrettigheder eller forsøg på at reverse engineering eller dekompilere tjenesten.

3.3 Det påhviler kunden til enhver tid at sikre, at deres inverter og energilagringssystem er kompatibelt og i stand til at kommunikere effektivt med vores tjenester.

4. Tredjepartsansvar: Overholdelse af Lovgivning og Databeskyttelse

4.1 Parterne forpligter sig til at overholde alle gældende lokale og internationale love og regulativer, herunder men ikke begrænset til den Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR). 

4.2 Parten skal opretholde den strengeste fortrolighed omkring brugerdata og må ikke offentliggøre, dele eller sprede sådanne data uden udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra AI Power. Denne forpligtelse omfatter ansvaret for at sikre, at alle brugerdata håndteres sikkert og i overensstemmelse med de højeste standarder for privatlivets fred og databeskyttelse.

4.3 Parten skal omgående informere AI Power i tilfælde af ethvert brud eller mistanke om brud på databeskyttelsen eller hvis nogen bruger data er kompromitteret. 

4.4 Endvidere forpligter parten sig til straks på egen bekostning at iværksætte alle nødvendige afhjælpende handlinger for at adressere et sådant brud.
 

5. Økonomiske vilkår

5.1 Betaling: Tjenester er forudbetalte, og alle betalinger kan ikke refunderes.


5.2 Annullering: Du kan annullere Tjenesten til enhver tid; annullering træder i kraft ved udgangen af den aktuelle faktureringsperiode.

6. Opsigelse og suspension

6.1 AI Power forbeholder sig retten til at afslutte eller suspendere din adgang til tjenesten for enhver overtrædelse af disse vilkår eller enhver aktivitet, der er skadelig for tjenesten eller andre brugere.

7. Intellektuelle ejendomsrettigheder

7.1 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til tjenesten ejes af AI Power. Enhver uautoriseret brug, ændring eller distribution af vores intellektuelle ejendom er strengt forbudt.

8. Garantier og ansvarsfraskrivelser

8.1 Tjenesten leveres "som den er" uden nogen garantier. AI Power er ikke ansvarlig for nogen afbrydelse, fejl eller usikkerhed i Tjenestens drift.


8.2 AI Powers samlede ansvar i henhold til disse vilkår skal ikke overstige det beløb, du har betalt i løbet af de sidste tolv måneder.

8.3 Inverterproducenten er ikke ansvarlig for IntelliCharge-servicen; denne service vedligeholdes udelukkende af AI Power. Inverterproducenten er ansvarlig for at levere en API-opsætning til IntelliCharge.AI-tjenesten. 


8.4 Hvis inverterproducenten i fremtiden stopper med at levere API-dataene til IntelliCharge.AI, vil tjenesten ikke være i stand til at styre inverteren, og denne aftale opsiges. 

9. Skadesløs

9.1 Du accepterer at holde AI Power skadesløs og holde os skadesløse fra ethvert krav, skadeserstatning eller juridiske handlinger som følge af din brug af tjenesten eller overtrædelse af disse vilkår.

10. Governing Law and Jurisdiction

10.1 Disse vilkår er underlagt dansk lovgivning, og du accepterer at underkaste dig de danske domstoles jurisdiktion for eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af din brug af tjenesten.

11. Ændringer af vilkår og betingelser

11.1 AI Power forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til enhver tid. Ændringer vil blive kommunikeret, og din fortsatte brug af Tjenesten udgør accept af de ændrede Vilkår.

12. Diverse

12.1 Hele aftalen: Disse vilkår udgør sammen med eventuelle ændringer og yderligere aftaler, du måtte indgå med AI Power, hele aftalen vedrørende tjenesten.


12.2 Adskillelse: Hvis nogen del af disse vilkår anses for at være ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil det ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.


12.3 Frafald: Ingen afkald fra AI Power af nogen form for misligholdelse eller misligholdelse heri anses for at være en afkald på tidligere eller efterfølgende misligholdelse eller misligholdelse.


12.4 Force Majeure: AI Power er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser i ydeevnen på grund af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.

13. Databeskyttelse og GDPR-overholdelse

13.1 Databeskyttelse: AI Power er forpligtet til at beskytte dine personlige data i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).


13.2 Dine rettigheder: Du har rettigheder i henhold til GDPR, herunder adgang til dine data, berigtigelse, sletning og dataportabilitet. Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver påinfo@aipower.dk for eventuelle forespørgsler eller forespørgsler.


13.3 Databehandling: Vi behandler personoplysninger som databehandler, baseret på instruktioner fra dig, dataansvarlig. Vi sikrer, at alle tredjeparter, der er involveret i tjenesten, er i overensstemmelse med GDPR.


13.4 Dataoverførsel og lokalisering: Alle personlige data, der indsamles og behandles i forbindelse med Tjenesten, opbevares udelukkende i Den Europæiske Union (EU). Vi overfører eller behandler ikke personoplysninger uden for EU.


13.5 Databrud: I tilfælde af et databrud vil vi straks tage skridt til at afbøde eventuelle negative virkninger og underrette de relevante myndigheder og dig i overensstemmelse med GDPR-kravene.

14. Meddelelser

14.1 Meddelelser: Alle meddelelser skal være skriftlige og rettes til AI Power ApS, Trekanten 16, 4200 Slagelse, Danmark.

15. Support og  Kontakt

15.1 Support og kontakt: For spørgsmål om disse Vilkår eller Tjenesten, kontakt os på info@aipower.dk eller +45 60666660.

For eventuelle spørgsmål eller for at information om dine rettigheder i henhold til GDPR, kontakt os på info@aipower.dk eller +45 60666660.

Denne version er opdateret: tirsdag den 31. oktober 2023

bottom of page